Zīmola izveide un pozicionēšana
Vizuālā reklāma
Metāla izkārtnes, plāksnītes
Par mums. Kontakti
Galerija logo izstrāde
Galerija metāla plāksnītes, firmas izkārtnes ...
  Zīmola pozicionēšana. Zīmols

Zīmols. Zīmola izveide, pozicionēšana.

Firmas stils, stila izstrāde.

Zīmols un tā izveide nesaraujami ir saistīta ar zīmola pozicionēšanu. Ar to saprotam rūpīgu tirgus izpēti. Svarīgi arī izprast pircēju vēlmes, lai attiecīgi varētu veidot tiem pietuvinātu, individualizētu produktu, kas vienlaikus ļautu atšķirties no konkurējošo uzņēmumu ražojumiem.

Nepieciešama pārdomāta zīmola izveide, ieviešanas stratēģija un profesionāla pieeja jaunā firmas stila izstrādē un tā turpmākajā pozicionēšanā. Neveiksmīgs nosaukums, neprofesionāli izstrādāts logo vai sauklis uzņēmumam nākotnē nesīs zaudējumus un tas nesaņems to peļņu, kuru varētu dot profesionāli izstrādāts firmas stils, zīmols un tā pozicionēšana.
Zīmola radītājam jāspēj atrast kas tāds, kas ļaus izcelt pat visikdienišķāko preci un kas šai precei tiešām piemitīs, nevis kalpos tikai kā viltīgs reklāmas triks.

Par zīmolu var runāt, ja šīs asociācijas un priekšstati ir iedzīvināti patērētāju prātos, nevis skaisti uzrakstītas uzņēmuma mārketinga plānos. Lielākā meistarība ir ideju pārvērst dzīvotspējīgā priekšstatā. Produkta vai pakalpojuma zīmolam piemītošās īpašības ir jārada un jāveido. Tas nav viegls uzdevums, jo prasa gan noteiktas zināšanas par tirgus segmentiem, to piesātinājumu, pircēju pieprasījumu un uzvedības modeļiem, gan radošu pieeju un izdomu labvēlīgu asociāciju veidošanā.

Eksistē dažādas metodes, lai veiksmīgi pozicionētu uzņēmumu – gan plaši pazīstamas, gan arī individuālas, pozicionēšanas speciālistu izstrādātas.
Tomēr diezin vai atradīsies kāds, kurš spētu uzrakstīt vienīgo pareizo instrukciju, pēc kuras iespējams sekmīgi izveidot plaši atpazīstamu zīmolu. Šāds veiksmes stāsts ir ražotāja un mārketinga speciālistu gudras un radošas sadarbības procesa rezultāts. Sadarbības rezultātā jāatrod ekonomiskākā un efektīvākā metode.
Konkurenti jāpārspēj ar jaunu pieeju zīmola pozicionēšanai.

Jebkurš uzņēmums, liels vai mazs, var atļauties pozicionēt savu zīmolu, jo ne jau visu nosaka nauda, bet gan sapratne par to, kā zīmola pozicionēšana, firmas stils darbojas, kādi svarīgākie principi jāievēro.
Katrai pozicionēšanai, kuras mērķis ir iegūt jaunus klientus un palielināt pārdošanas apjomus, ir jāatpērkas un jānes peļņa. Pretējā gadījumā to grūti nosaukt par pozicionēšanu.

Pie pārdomātas firmas stila izstrādes, uzņēmuma, preces, pakalpojuma pozicionēšanas, nauda tiek nevis tērēta, bet gan pelnīta.

Zīmols SIA, zīmola izveide, logo izstrāde, izveidošana, preču, pakalpojumu pozicionēšana tirgū.
© SIA Zīmols, zimols@zimols.com, www.zimols.com. www.dap.lv

SIA Zīmols. Vizuālās reklāmas izgatavošana. Firmas Stila izstrāde. Uzņēmumu, preču, pakalpojumu pozicionēšana