Zīmola izveide un pozicionēšana
Vizuālā reklāma
Metāla plāksnītes, izkārtnes
Par mums. Kontakti
Galerija logo izstrāde
Galerija metāla plāksnītes, firmas izkārtnes ...
  Vizuālā reklāma

Vizuālā reklāma.

Vizuālās reklāmas, izkārtnes izgatavošana

Katram uzņēmumam rūp sava labā slava un reputācija, tāpēc liela vērība pievēršama arī tādai praktiskai lietai kā izkārtne. Par tādu var kalpot skaista metāla plāksnīte, kas atrodama pie ēkas fasādes vai kabineta durvīm. Tā var būt gaismas, telpisku burtu vai kādā citā stilā izstrādāta reklāmas izkārtne.
Tā var būt ne tikai uzņēmuma nosaukuma un atrašanās vietas norāde, bet arī pamanāma vizuālā reklāma, reizē, pēc kuras nosakāms gan biznesa veids, gan attieksme pret klientu un sadarbības partneriem, gan arī uzņēmuma labais tonis un stils.

No attāluma labi salasāma, glīti noformēta izkārtne ar firmas nosaukumu, simboliku, darba laikiem u.c. klientiem nepieciešamo informāciju, atstās daudz labāku iespaidu par uzņēmumu, nekā pie durvīm piesprausta vai skatlogā ielīmēta lapiņa, vai pie ēkas fasādes pirms neatminamiem laikiem piestiprināta apsūbējusi un grūti salasāma plāksne. Izkārtnei, vai tā atrastos laukā uz ielas, vai ēkas iekštelpā, jābūt tādai, lai tā radītu pozitīvu iespaidu par uzņēmumu. Vizuālā reklāma, izkārtne, tāpat kā darbinieku attieksme pret klientu un iekštelpu interjers, nosacīti veido uzņēmuma stilu, tāpēc tai jābūt profesionāli izstrādātai.

Priekšstats, ka tā ir tikai parasta izkārtne un nekas vairāk, ir kļūdains, jo izkārtne satur enerģiju, kas uzņēmumam var nest veiksmi un panākumus. Tā pieder pie tā netveramā informatīvā kopuma, ko dēvējam par firmas zīmola pozicionēšanu. Tāpēc svarīgi izvērtēt izkārtnes dizainu, praktiskumu, harmoniju ar vidi, uzmanības piesaistīšanas veidu. Ne mazāk svarīga ir arī izkārtnes materiāla kvalitāte un izturība.

SIA Zīmols. Vizuālā, vides reklāma, izkārtnes, gaismas kastes, logo izstrāde, telpiskie burti, reklāma uz auto. Poligrāfiskie un sietspiedes darbi.

 

Izkārtnes, reklāmas saskaņošana

Jāņem vērā ka pastāv noteikumi, kas regulē un ierobežo izkārtņu izvietošanu. Kā noteic Rīgas domes noteikumi, izkārtne - tā ir vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par tās veiktās darbības raksturu (piemēram, prokuratūra, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.), darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.
Noteikumos minēts, ka, izvietojot izkārtni, jānodrošina Rīgai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu un saistošajiem apbūves noteikumiem. Īpaši regulēta ir izkārtņu izvietojums vēsturiskajā pilsētas centrā un vecpilsētā.

SIA Zīmols. Vizuālās reklāmas izgatavošana un saskaņošana attiecīgās valsts instancēs.

© SIA Zīmols, tālr.: +371 26101834, zimols@zimols.com, www.zimols.com. Vizuālā reklāma, zīmola pozicionēšana, reklāmas izgatavošana, saskaņošana

SIA Zīmols. Vizuālā reklāma, stila izstrāde, izgatavošana.. Uzņēmumu, preču, pakalpojumu pozicionēšana